1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Doelstelling

 

De Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid is opgericht om te komen tot een verbetering van het ‘evidence based’ handelen van GGD’en. Dit doen we op twee manieren: Enerzijds door academische expertise en nieuwe wetenschappelijke inzichten te vertalen naar en te toetsen aan de praktijksituatie. Anderzijds door onderzoek te richten op vragen die in de GGD-praktijk leven en scholing af te stemmen op de behoefte van het praktijkveld.

 

Onderzoek vindt plaats in projecten  van verschillende omvang, maar altijd vanuit een deelnemende GGD  en met directe betrokkenheid van een kennisinstelling. Het coördinatieteam, de Raad van Advies en het Bestuur waarborgen zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de maatschappelijke relevantie van het onderzoek wat wordt (mede)gesubsidieerd vanuit de Academische Werkplaats.

 

Scholing vanuit de Academische Werkplaats richt zich op (bij)scholing in relatie tot onderzoeksvaardigheden en interpretatie van onderzoek van GGD-medewerkers vanuit het samenwerkingsverband en de projecten. De Kenniskring Milieu en Gezondheid en de daarbij horende referaten spelen hierin een belangrijke rol.

 

De Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid wil tot slot ook bijdragen aan de zichtbaarheid van GGD’en op het gebied van milieu en gezondheid, primair bij lokale en regionale overheden. Dit doen we onder meer door de publicatie van artikelen in vakbladen te stimuleren en ondersteunen. Hetzelfde geldt voor presentaties vanuit de (onderzoeks)projecten van GGD’en op bijeenkomsten zoals congressen en symposia.

 

De Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid is één van de  Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in Nederland. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen universiteit en GGD, bedoeld om kennis uit praktijk, wetenschap en beleid bijeen te brengen en een brug te slaan tussen deze gebieden.

 

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.