1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Dieseltreinen en binnenscheepvaart

Luchtverontreiniging Dieseltreinen en Binnenscheepvaart

 

Roet en ultrafijn stof zijn gezondheidskundig gezien belangrijke componenten van luchtverontreiniging. Voor roet en ultrafijn stof zijn lokale bronnen belangrijker dan voor de grovere stofdeeltjes, omdat concentraties roet en ultrafijn stof sneller afnemen met toenemende afstand tot de bron. Vanuit de lokale praktijk komen regelmatig vragen over de mogelijke invloed van lokale bronnen, veelal van verbrandingsprocessen. De uitstoot van roet en ultrafijn stof van wegverkeer is de laatste jaren in kaart gebracht, maar de uitstoot van andere lokale bronnen nog niet.

 

In dit onderzoek worden daarom de bijdragen van dieseltreinen en binnenscheepvaart gemeten aan concentraties roet en ultrafijn stof. Er is sinds enkele jaren mobiele apparatuur beschikbaar om concentraties roet en ultrafijn stof te meten. Het RIVM en GGD Amsterdam beschikken over mobiele meters van roet en ultrafijn stof die voor dit project ingezet kunnen worden. Deze meetapparaten geven per seconde een meetwaarde en zijn dus zeer geschikt om kortdurende pieken van passerende schepen / dieseltreinen te meten. In Utrecht, Nieuwegein en Nijmegen wordt gemeten bij drukke scheepvaartroutes langs woonwijken. In Arnhem en Zutphen wordt gemeten bij dieseltreinroutes langs woonwijken. De vijf gemeenten en de provincie Gelderland werken mee aan het onderzoek en cofinancieren het onderzoek.

 

Het project zal inzicht geven in de bijdrage van vrachtscheepvaart en dieseltreinen op lokale concentraties ultrafijn stof en roet in de leefomgeving. Het onderzoek wordt uitgevoerd door GGD Gelderland-Midden, GGD Noord en Oost Gelderland, GGD Regio Nijmegen, GG&GD Utrecht en GGD Midden-Nederland. Het project wordt begeleid door IRAS, RIVM en GGD Amsterdam.

 

Contactpersoon: Moniek Zuurbier, GGD Gelderland-Midden

 

Rapport:

Voor het eindrapport van het project 'bijdrage binnenscheepvaart en dieseltreinen aan roet en ultrafijn stof' klikt u hier.

 

Artikel:

De resultaten zijn ook beschreven in een artikel in het tijdschrift 'Lucht' (uitgave nummer 1, februari 2013)

 

Pers:

Zie ook de factsheet en de presentatie.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.