1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Gebruik van groene/speelplekken

 

Door de gemeenten Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle en hun GGD’en zijn instrumenten ontwikkeld die gemeenten ondersteunen bij het ontwerpen van prettige, gezonde buitenruimtes. Door gebruik te maken van de instrumenten kunnen gemeenten de vinger aan de pols houden wat betreft het gebruik van de buitenruimtes.
De ontwikkelde instrumenten zijn de toolbox “Gezond ontwerpen”, de SpeelScan en IGOR (Inventarisatie Gebruik Openbare Ruimte). De instrumenten en aanvullende rapporten zijn hier te downloaden.

 

Doel van het onderzoek
Bij groene plekken en speelplekken is de aandacht van gemeenten vooral gericht op inrichting, verondersteld gebruik en op de financiële kant (aanleg en beheer). De vraag is hoe goed zo’n plek eigenlijk gebruikt wordt en hoe ontwikkelt het gebruik zich.

 

Een koffer met instrumenten beschikbaar
Met behulp van de toepassing van de ontwikkelde instrumenten bleek dat sommige speelplekken helemaal niet gebruikt werden. Vaak kunnen kleine maatregelen op groene plekken in de stad het gezonde gebruik ervan verbeteren. De onderzoekers adviseren om het monitoren van openbare verblijfsplekken in te passen in het ruimtelijk beleid. Dat kan beginnen met speelplekken en buurtgroen. 

 

Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid
Het project is gefinancierd door de partners met daarnaast een subsidie van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid na toewijzing als kortlopend project AW-MMK. Van het project is een samenvattend rapport gepubliceerd met de titel 'Instrumenten voor de beoordeling van de gebruikswaarde van gemeentelijke groene/speelplekken'

 

Zie ook het factsheet en de presentatie.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.