1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Burgerparticipatie laagfrequent geluid

Een inventarisatie van behoeftes van professionals en burgers.

 

Laagfrequent geluid (LFG) is niet voor iedereen hoorbaar. Mensen die het horen, nemen het waar als zoemend of brommend geluid maar ook als vibratie of druk op het lichaam. Het waarnemen van LFG kan leiden tot ernstige hinder, slaapverstoring en gezondheidsbeperking, waaronder arbeidsongeschiktheid, psychische en sociale problemen.
Gemeenten, milieudiensten en GGD’en ervaren problemen bij de aanpak van LFG. Er is behoefte aan een integrale handreiking met borging van zowel milieukundige als gezondheidkundige aspecten. Als input zijn hiertoe ervaringen en behoeftes van gemeenten, milieudiensten, GGD’en en gehinderde burgers geïnventariseerd.

 

Resultaten
Als de GGD betrokken wordt bij een LFG is dit meestal pas als de gemeente geen oplossing meer ziet. De GGD ziet zich dan gesteld voor een situatie waar nog nauwelijks beïnvloeding mogelijk is van aspecten van risicobeleving en onderzoek naar eventueel biomedische oorzaken van het horen van een lage toon. Als een melding bij de GGD binnenkomt, wordt de gemeente niet standaard ingelicht. De belangrijkste reden om de ander niet bij de afhandeling van de melding te betrekken, is de vrees om de hinder van de betrokken burger(s) te vergroten. Gemeenten, milieudiensten en GGD’en pleitten voor samenwerking en afstemming.

Burgers die tevreden zijn over de behandeling van hun melding ervoeren deskundigheid, toegewijdheid en transparantie in de communicatie van de verantwoordelijke instelling. Het uitvoeren van metingen was geen noodzakelijke voorwaarde voor tevredenheid, hoewel dit wel kan bijdragen aan toegewijdheid.

 

Conclusies
Aanbevelingen van dit project zijn de ontwikkeling van een gemeentelijke handreiking LFG waarin (risico-)communicatie een centrale rol heeft met borging van de milieukundige en gezondheidkundige beoordeling middels een onderbouwd stappenplan.

 

Zie ook het eindrapport en de factsheet.

 

Dit project is een vervolg op het project Gemeentelijke aanpak van laagfrequent geluid

 

Uiteraard is er ook informatie over beide projecten te vinden op de website van GGD Fryslân.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.