1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Geuronderzoek

 

Geurhinder van veehouderij nader onderzocht: meer hinder dan Handreiking Wgv doet vermoeden?

 

Bureau GMV (Gezondheid, Milieu&Veiligheid) van de GGD'en Brabant/Zeeland en het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) van Universiteit Utrecht onderzochten de relatie tussen geurbelasting afkomstig van veehouderijen en de ervaren geurhinder bij ruim 13.000 respondenten op het platteland en ik kleinere kernen van Noord-Brabant en Noord-Limburg.

Onderzoeksresultaten bevestigen de signalen dat er aanzienlijk méér geurhinder voorkomt dan op basis van de Handreiking Wet geurhinder veehouderij te verwachten zou zijn. Bovendien treedt er óók ernstige hinder op; een effect waar in huidig agrarisch geurbeleid geen rekening mee gehouden wordt. De relatie tussen geurbelasting en hinder blijkt bovendien afhankelijk van diertype.

Zeer relevante conclusies gezien de huidige discussie en de voorgenomen evaluatie van de geurhindersystematiek. De nu gevonden relaties tussen gemodelleerde geurblootstelling en gerapporteerde geurhinder vormen een solide stap in de update van geurblootstelling-geurhinderrelatie en kunnen daarmee een basis vormen voor vernieuwd geurhinderbeleid op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Onze verwachting is dat daarmee meer recht wordt gedaan aan de ervaren geurhinder van omwonenden én aan de inspanningen die vanuit de agrarische sector geleverd worden om geurhinder te beperken.

 

Auteurs:

Loes Geelen

Inge Wouters

Daisy Boers

Bert Brunekreef

 

Zie ook het eindrapport, de factsheet en de presentatie.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.