1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Gezondheid in de gemeentelijke besluitvorming in Leiden en Den Haag

 

Een exploratieve studie naar de determinanten van effectief integraal beleid

 

Gemeenten kunnen bij de inrichting van de leefomgeving een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van haar inwoners door gezondheidsaspecten vroegtijdig een positie te geven in de besluitvorming. In dit onderzoek stond de vraag centraal: Wat zijn de factoren die bepalen of gezondheid wordt meegenomen in de besluitvorming? Na een uitgebreide screening van raadsstukken in de gemeenten Den Haag en Leiden zijn zes beleidsprocessen geselecteerd en onderzocht  op mogelijk verklarende factoren. 

Er is een aantal factoren geïdentificeerd die een versterkend dan wel afzwakkend effect kunnen hebben op het meenemen van gezondheid in besluitvorming. Onder andere de informatiebehoefte gedurende verschillende stadia in het beleidsproces en  het belang van goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit hebben een duidelijk effect. Daarnaast heeft de mate waarin tegengestelde belangen bestaan over beleidsopties invloed op de wijze waarop gezondheid een rol speelt in de besluitvorming.

 

Contactpersoon: Els Meeuwsen, GGD Hollands Midden

 

Zie ook het eindrapport, de factsheet en de presentatie.

 

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.