1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Effectiviteit maatregelen in lokaal geluidbeleid

 

Met het compact bouwen en de toenemende populariteit van stedelijk wonen neemt ook het bouwen van woningen toe op lawaaibelaste plekken. Door buitenruimtes of geopende ramen te vrijwaren van overmatig lawaai kunnen mensen in principe ook daar met een open raam slapen zonder veel lawaai binnen te halen. Het is echter niet bekend wat deze geluidmaatregelen, inclusief ventilatie en eventuele opwarming, voor effect hebben op de woontevredenheid  en ervaren geluidshinder.

 

Dit project is een verkenning van de effecten van dergelijke ‘moderne’ maatregelen op de beleving van bewoners. In Amsterdam en Utrecht, waar deze maatregelen voortvloeien uit lokaal geluidbeleid, worden een aantal woonprojecten geselecteerd waarin deze geluidmaatregelen zijn toegepast. Bewoners daarvan worden ondervraagd naar hun beleving van de woning en woonomgeving. In de analyse wordt de relatie van die beleving met het geluidniveau en de maatregel deels kwantitatief en deels kwalitatief onderzocht.

 

In het (aangepaste) eindrapport*) en de factsheet vindt u meer informatie over dit onderzoek.

 

*) In deze bijlage vindt u de verschillen tussen het originele eindrapport van juli 2017 en de vernieuwde versie van mei 2018

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.