1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Gebruik van de oorcheck in de jeugdgezondheidszorg

 

De Oorcheck is een gevalideerd screeningsinstrument voor gehoorschade. Een kwart van de leerlingen van de 4e klas Voortgezet Onderwijs heeft, vastgesteld met de Oorcheck, meetbare gehoorschade en 60% al dan niet incidenteel een ‘piep in de oren’, een eerste symptoom van gehoorschade. Er is een significante relatie tussen blootstelling aan luide muziek en het al dan niet horen van een piep.

In een voorlichtingsles werden de resultaten van de gehoormeting, zowel individueel als op groepsniveau teruggekoppeld. Daarnaast werd hierin aandacht besteed aan gedragsmatige mogelijkheden om de blootstelling aan harde muziek te beperken. Deze eenmalige les leidde niet tot een meetbare gedragsverandering.

 

Meer informatie vindt u in het eindrapport en in de factsheet.

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.