1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Routinematig beschikbaar maken van GCN gegevens voor lokaal gebruik

 

Routinematig beschikbaar maken van GCN gegevens voor lokaal gebruik

 

GCN kaarten (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland) worden jaarlijks door het RIVM opgesteld en geven een beeld van de concentratie van de belangrijkste componenten van luchtverontreiniging in Nederland op een schaal van 1x1 km. De kaarten zijn gebaseerd op gedetailleerde gegevens over de uitstoot en verspreiding van deze componenten en hun precursors in binnen- en buitenland.

 

Dit project is een vervolg op een in 2018 uitgevoerd AW-MMK project. Daaruit bleek dat er grote behoefte is aan het toepasbaar maken van deze gegevens voor lokaal gebruik. De lessen uit het vorige project hebben geresulteerd in een sterk vereenvoudigde methode.

 

Het RIVM heeft de GCN gegevens van 2018 als in GIS inleesbare bestanden beschikbaar gemaakt. Hiertoe heeft het RIVM het GCN werkproces aangepast, waardoor deze detailinformatie ook in toekomstige jaren relatief eenvoudig kan worden ontsloten. In een aantal korte online filmpjes leggen we stap voor stap uit hoe je lokale data op kaart kan zetten met behulp van het gratis programma Q-GIS. We hebben de bijdrage van bronnen aan uitstoot en concentratie per gemeente samengevat in een Exceltool (zie hieronder). In 8 voorbeelden laten we zien hoe je GCN gegevens kunt toepassen op lokaal niveau, deze zijn te vinden in de handreiking waarin de methode wordt toegelicht.

 

 

Resultaten:

Download hier de Handreiking en de factsheet. De bijbehorende Exceltool, in GIS inleesbare bestanden en instructiefilmpjes vind je hieronder.

 

Exceltool:

Excel voor de concentratie

Excel voor de emissie

 

De in GIS inleesbare bestanden:

GCN sectoren 2019

EC:

concentratie 2018

emissie 2017

Stikstofoxiden:

NO2 concentratie 2018

NOX emissie 2017

PM2.5:

PM2.5 concentratie totaal 2018

PM2.5 concentratie primair 2018

PM2.5 concentratie secundair 2018

PM2.5 emissie 2017

PM10:

PM10 concentratie totaal 2018

PM10 concentratie primair 2018

PM10 concentratie secundair 2018

PM10 emissie 2017

 

Instructiefilmpjes:

Instructiefilmpje 1: Uitleg databestanden  

Instructiefilmpje 2: Data inlezen in QGIS

Instructiefilmpje 3: Installeren plugins (PDOK)   

Instructiefilmpje 4: GCN data koppelen aan gemeente

Instructiefilmpje 5: Bronbijdrage/uitstoot per gemeente bepalen

Instructiefilmpje 6 :Bronbijdrage/uitstoot op kaart zetten 

Instructiefilmpje 7: Kaarten opmaken en exporteren’

 

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.