1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Verduurzaming en gezondheid

 

Verduurzamen van woningen staat hoog op de agenda voor de komende jaren. In Nederland is 2018 het nationale Klimaatakkoord aangenomen waar het speerpunt is een CO2 reductie van minimaal 49 procent in het jaar 2030. Het verduurzamen van woningen biedt een uitstekende kans om in te spelen op het leefmilieu in en rondom de woningen. Indien er bij de verduurzaming onvoldoende rekening wordt gehouden met gezondheidsaspecten brengt dit risico’s met zich mee

 

Er is recent een overzicht gemaakt van factoren die samenhangen met het verduurzamen van woningen en welke gezondheidsrisico’s of –verbeteringen het kunnen opleveren.

Dit is vertaald naar drie stukken, namelijk:

-             Een praatplaat, te gebruiken voor gesprekken met externen over verduurzamen van woningen en gezondheid.

-             Toelichting op de praatplaat.

-             Handleiding in de vorm van een Exceloverzicht, waarin per aandachtspunt beschreven staat wat eventuele knelpunten kunnen zijn en welk advies kan worden gegeven.

 

De handleiding is flexibel zijn en zal in de toekomst worden aangevuld. Dit omdat ontwikkelingen binnen de verduurzaming snel gaan en de innovatiegraad hoog is. De handreiking is initieel bedoeld voor GGD medewerkers ter advisering, maar zal ook ter beschikking worden gesteld aan andere organisaties, indien ze dit bruikbaar achten. Met deze kennis kunnen GGD-medewerkers zich proactief opstellen richting gemeenten en andere organisaties en hun adviesrol op dit gebied beter vervullen.

Het beheer van de handleiding zal worden belegd binnen de werkgroep binnenmilieu. Het project is gefinancierd door de academische werkplaats.

 

Link naar het rapport en de factsheet.

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.