1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Groen en Luchtkwaliteit

  

GGD-en worden regelmatig geconfronteerd met plannen voor het ‘vergroenen’ van gebouwen, straten en steden met als doel het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit. Groen heeft talloze voordelen voor klimaat en gezondheid. Maar verbetert groen ook de luchtkwaliteit?

In dit desktoponderzoek is gekeken naar reviewstudies die sinds 2011 zijn verschenen en naar een aantal recente in Nederland uitgevoerd studies. Samen met experts uit verschillende kennisinstellingen zijn we tot consensus gekomen dat er geen wezenlijk positief effect is van groen op de achtergrondconcentraties. En dat bomen en struiken op verkeersbelaste plekken voor een slechtere luchtkwaliteit kunnen zorgen. Er zijn talloze redenen om voor meer groen in de stad te kiezen, maar het verbeteren van de luchtkwaliteit hoort daar niet bij. Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit zijn bronmaatregelen en verminderen van uitstoot het meest effectief. Deze conclusies zijn vertaald in praktische handvatten voor advisering in de praktijk, met de onderbouwing beschikbaar in de eindrapportage.

 

 

 

 

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.