1. Ga naar navigatie
 2. Bekijk inhoud van de pagina
 3. Ga naar zoeken

Voorwaarden onderzoeksproject

 

Voorwaarden waaraan een voorstel voor een onderzoeksproject moet voldoen:

 • De onderzoeksvraag moet komen uit beleid of praktijk van GGD, gemeente of provincie.
 • De aanvraag moet passen binnen de doelstellingen  van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid.
 • De hoofdonderzoeker moet werkzaam zijn bij een deelnemende GGD . Het onderzoek moet worden ingediend door een van de deelnemende GGD’en.
 • Er moet minimaal één gemeente of provincie betrokken zijn.
 • Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is wetenschappelijke kennis nodig. Voor wetenschappelijke begeleiding moet een kennisinstelling  betrokken zijn bij het onderzoek.
 • In de begeleidingscommissie zitten, naast vertegenwoordigers van gemeente of provincie en een kennisinstelling, minimaal ook een medewerker van een andere GGD (‘bredere toepasbaarheid in de GGD-praktijk’) en de projectmentor  vanuit de Academische Werkplaats.
 • De methode moet goed onderbouwd zijn. Onderzoekers moeten goed motiveren waarom deze methode is gebruikt.
 • Bij overschrijding van de maximale tijdsduur van zes maanden, moet deze goed gemotiveerd zijn.
 • Resultaten zijn openbaar.
 • Het onderzoek wordt afgesloten met een factsheet en een schriftelijk rapport en/of artikel in een vakblad. In het rapport/artikel wordt duidelijk aangegeven dat het onderzoek onderdeel uitmaakt van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid en daar (mede) door wordt gefinancierd.
 • Het logo van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid staat op alle uitingen over je onderzoek. Dat wil zeggen op o.a. rapporten en presentaties. Het logo kan worden verkregen via awmmk@vggm.nl.
 • Vanuit het onderzoeksproject worden desgevraagd nieuwsbericht(en) voor de nieuwsbrief en website van de AW-MMK aangeleverd.
 • De resultaten van het onderzoek worden aan vakgenoten gepresenteerd op een bijeenkomst op landelijk niveau (bijvoorbeeld GGD GHOR Nederland - Vakgroep Milieu en Gezondheid of RIVM Kenniskring Milieu en Gezondheid).
 • Het breed delen van het onderzoeksproject en/of de resultaten via social media, de pers, artikelen in vakliteratuur en/of bijdragen aan symposia, workshops of congressen wordt aangemoedigd. Stem dit af met de projectmentor. Hij of zij kan je ook meer vertellen over ondersteuningsmogelijkheden.
 • De maximale bijdrage vanuit de AW-MMK wordt in de toekenningsbrief duidelijk gemaakt en is inclusief eventueel verschuldigde BTW. Financiering geschiedt op basis van nacalculatie.

De Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid wijst een projectmentor aan, welke de projectuitvoerder gedurende de hele looptijd van het onderzoek ondersteunt bij het voldoen aan de voorwaarden.

 

 

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.