1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Hittegolven

  

Hittegolven, welke praktische adviezen geven we aan de bevolking?

 

We zien de afgelopen decennia een toename aan hittegolven in Nederland.

De verwachting is dat de opwarming van de aarde gaat toenemen.

En daarmee ook het aantal en/of duur van de hittegolven. Het effect hiervan op de gezondheid is groot. Niet alleen in oversterfte, maar ook in welbevinden, concentratievermogen en dergelijke. Tijdens deze hittegolven wordt informatie gegeven door verschillende instanties zoals RIVM, en via diverse andere social media kanalen. Deze informatie over het eigen handelingsperspectief (aanpassen van gedrag en zorg voor mensen) wordt gericht aan de diverse doelgroepen binnen de bevolking.

 

De vraag is welke (combinatie) van deze maatregelen het meest effectief zijn om negatieve lichamelijke effecten tegen te gaan. Hierop is vaak geen duidelijk, onderbouwd antwoord te vinden. Ook zijn aanwijzingen soms tegenstrijdig. Bijvoorbeeld: wel of geen koude dranken innemen, wel of niet koud douchen, wel of niet een dag-nachtritme aanpassen, wel of niet zo veel mogelijk water drinken.

 

Binnen dit project zullen adviezen die worden gegeven om oververhitting te voorkomen worden verzameld en worden geordend. Hiervoor zullen websites van diverse overheidsorganisaties in binnen- en buitenland worden geraadpleegd.

Ook worden de adviezen opgezocht die worden gegeven via diverse Nederlandse social media kanalen. Vervolgens zal de effectiviteit van adviezen gestructureerd worden beoordeeld in een expertsessie. In deze expertsessie nemen vooraanstaande onderzoekers op het gebied van hitte deel. Zij zullen beoordelen op basis van “expert judgement” en worden ook gevraagd om relevante literatuur aan te leveren ter onderbouwing van de keuzes.

 

De resultaten worden besproken in een klankbordgroep, waar vooral partijen zitting hebben die een rol hebben in de communicatie naar burgers tijdens hittegolven.

 

Contactpersoon: Jolanda Willems, GGD Gelderland-Midden

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.