1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Onderzoek adhv lood in bodem beleid

Implementatie van milieu- en gezondheidsfactoren in beleidsplannen en uitvoering - onderzoek aan de hand van lood in bodem beleid

 

Milieu- en gezondheidsaspecten hebben de laatste jaren meer aandacht gekregen in gemeentelijke beleidsplannen. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de factoren en achterliggende mechanismen die bepalend zijn voor de succesvolle uitvoering van beleidsplannen. In de huidige praktijk van de uitvoering van beleidsplannen staan milieu- en gezondheidsaspecten vaak onder druk. Met dit onderzoeksproject willen we onderzoeken welke condities, factoren en mechanismen van invloed zijn op het beleidsproces en hoe milieu- en gezondheidsmaatregelen effectief en integraal kunnen worden geïmplementeerd in de uitvoering. Dit inzicht kan gemeenten, omgevingsdiensten, GGD’en en provincie(s) helpen om milieu- en gezondheidsmaatregelen goed te borgen in beleidsplannen en implementatiestrategieën in de toekomst.

Het proces wordt onderzocht aan de hand van het lood in bodem beleid binnen een aantal gemeenten. Doordat lood in het verleden veelvuldig is toegepast in producten, hebben veel gemeenten in meer of mindere mate te maken met bodemverontreiniging met lood. Dat maakt dit een uitstekend onderwerp voor dit onderzoek.

 

De presentatie over de voortgang van dit project kunt u hier bekijken.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.