1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Perceptie gezondheidsrisico's mestverwerking

aanzet tot een handreiking voor effectieve communicatie

 

Aanleiding

Bij de GGD’en zien grote weerstand van omwonenden bij de bouw van nieuwe mestverwerkers. De bezorgdheid betreft gezondheidsrisico’s rondom mestverwerkers door mogelijke emissies van ziekteverwekkers, geur en fijn stof.

De GGD heeft onvoldoende inzicht in hoe mogelijke gezondheidsrisico’s ervaren worden en hoe beschikbare kennis te communiceren richting burgers.

 

Doel

Dit project gaat de beleving onderzoeken van omwonenden van bestaande en/of nieuwe mestverwerkers waarmee een eerste handreiking tot een communicatieplan opgesteld wordt.

 

Wat gaan we doen?

Met de diepte-interviews wordt kennis verkregen die een belangrijke basis vormt voor verder onderzoek naar perceptie van gezondheidsrisico’s rondom mestverwerking in het Europese onderzoeksproject ARMIS (2019-2021). Deze resultaten zullen vervolgens gebruikt worden om de handreiking van het AW-MMK project verder uit te werken.

 

Resultaat

Met het AW-MMK project kan al snel inzicht worden verkregen over de risicoperceptie van mestverwerking. Zo kan kennis dit jaar al handvaten bieden om bij mestverwerkingsinitiatieven de bewoners te informeren.

 

Contactpersoon: Karlien van den Hout, GGD Bureau GMV


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.